C 391 B
von AKG

Mietpreis:
8,00 € netto

Kleinmembran-Kondensatormikrofon, Niere